Deseño / Webmaster:
Nilo Pallares

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO LABORAL
 

O dinamismo do departamento laboral de calquera negocio ou actividade empresarial, así como a constante promulgación de novas normas, fan cada vez máis valiosa e necesaria a nosa participación, alixeirando ó empresario dunha importante carga de traballo e responsabilidade . Neste eido, os principais servizos que prestamos son os seguintes:

 • Elaboración de nóminas e seguros sociais.
 • Aplicación e actualización de Convenios e normas laborais.
 • Tramitación de altas, baixas e variacións laborais.
 • Asesoramento e tramitación de contratos de traballo, estudando as posibles bonificacións e subvencións aplicables.
 • Confección e tramitación de partes de accidente, enfermidade e maternidade.
 • Estudio e posta en disposición da documentación laboral obrigatoria:
  • Apertura do centro de traballo.
  • Placa Mutua Entidad Accidentes de traballo.
  • Botiquín.
  • Documento da alta da Empresa na Seguridade Social.
  • Documento da alta na Mutua de Accidentes de Traballo.
  • Outra documentación esixida pola normativa laboral vixente.
 • Confección das cartas de pago trimestrais (modelo 110 da A.E.A.T.) e resumo anual (modelo 190 da A.E.A.T.) das retencións feitas ós traballadores.
 • Asesoramento e representación da Empresa ante a Inspección de Traballo.
 • Información sobre Prevención e Riscos Laborais.
 • Información de todas aquelas novidades que xurdan no eido laboral, debido as modificacións da lexislación vixente.