Deseño / Webmaster:
Nilo Pallares

 

 

 

 

 

XESTIÓN FISCAL
 

Unha xestión fiscal acertada , na actividade empresarial, esixe coñecementos actualizados e un traballo profesional serio e eficiente.

En XANA ASESORES prestamos un servizo de asesoramento fiscal axustado as circunstancias particulares de cada cliente, desenvolvendo:

•  Asesoramento en procesos tributarios: procedemento de comprobación, inspector , recaudación e sancionador.

•  Planificación fiscal de operacións con repercusión patrimonial.

•  Asesoramento e liquidación do Imposto de Sociedades.

•  Asesoramento especializado a Cooperativas. Réxime fiscal especial.

•  Asesoramento, liquidacións e resumos anuais en réxime xeral e rexímenes especiais de IVA e IGIC

•  Rendementos de actividades económicas IRPF: estimación directa e estimación obxectiva.

•  Planificación e asesoramento fiscal a entidades en réxime de atribución de rentas.

•  Liquidacións e resumos anuais de retencións e pagos a conta de IRPF e IS.

•  Declaracións IRPF.

•  Imposto de sucesións e doazóns.

•  ITP, operacións societarias e actos xurídicos documentados.