Deseño / Webmaster:
Nilo Pallares

 

 

 

 

 

CONTABILLIDADE
 

A normativa legal vixente, tanto mercantil como tributaria, esixe traballos contables que supoñen un “gravamen” adicional para o desenvolvemento da actividade empresarial.

En XANA ASESORES prestamos, entre outros, os seguintes servizos:

• Posta o día de contabilidades.

• Desenvolvemento, revisión e organización de contabilidades.

• Contas anuais e tramitación no rexistro mercantil.

• Solicitude de documentación rexistral.

• Análise contable.

• Confección de estados financieiros.

• Plans sectoriais.

• Asesoramento sobre aplicación e interpretación da normativa contable.

• Peche anual.